Steeds meer gemeenten willen gebruik maken van ervaringskennis en ervarings deskundigheid. Het inzetten van deze kennis op het niveau van beleid en uitvoering helpt om sociale problemen, zoals eenzaamheid, concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van beleid en dienstverlening te verbeteren.

💬 Tijdens deze leerbijeenkomst op 15 december presenteert Movisie de laatste inzichten omtrent het inzetten en benutten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. We gaan met goede voorbeelden uit de praktijk in gesprek over hoe zij deze kennis benutten in hun aanpak van eenzaamheid.

📝 Praat je ook mee? Meld je dan aan bij Movisie. Ook vind je hier nog wat meer informatie.

Lees verder op movisie.nl