Onderzoek naar de sociale toegankelijkheid binnen culturele- en sportverenigingen

De komende maanden doet het Regionaal Platform Ervaringskennis (RPE) een ervaringsonderzoek naar de sociale toegankelijkheid binnen culturele- en sportverenigingen in Nijmegen. Het onderzoek richt zich op de ervaringen van mensen met een psychische kwetsbaarheid, een licht verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking, een gezichts- of gehoorbeperking. We doen het onderzoek in opdracht van de Gemeente Nijmegen.

Vanuit het programma ‘Iedereen Doet Mee’ is er in Nijmegen al langer aandacht voor het vergroten van inclusie. In Nijmegen zijn er verschillende (financiële) regelingen die het mensen mogelijk maakt om deel te nemen aan culturele- of sportactiviteiten. Ondanks dat blijkt dat een deel van de mensen met een beperking niet deelneemt aan sport- of culturele activiteiten. We denken dat de sociale toegankelijkheid en de drempels die mensen hierbij ervaren hierbij een rol speelt. Maar, welke drempels worden er ervaren en wat kan helpen om deze drempels te verkleinen? Anders gezegd: ‘Wat is ervoor nodig om de sociale toegankelijkheid voor mensen met een of meerdere beperkingen te vergroten?’

Ook gaan we in gesprek met de cultuur- en sportsector in Nijmegen.

 

Uit de ervaringen die de mensen met ons delen komen een aantal tips om Nijmegen sociaal toegankelijker te maken voor mensen met een of meerdere beperkingen. Het zijn praktische tips waarmee de culturele- en sportverenigingen in Nijmegen direct aan de slag kunnen, samen met de mensen de mensen die hun ervaring deelden.

Tijdens een werkconferentie begin 2024 worden de tips en andere uitkomsten uit het ervaringsonderzoek gedeeld. Met dit onderzoek hoopt het RPE een bijdrage te leveren aan een inclusiever Nijmegen.