Regionaal Platform Ervaringskennis

Het RPE is in 2013 gestart als een burgerinitiatief van cliëntenraadsleden uit welzijns- en zorgorganisaties.

Aanleiding hiervoor waren de wetsvoorstellen om de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet vanaf 2015 bij gemeenten onder te brengen.

Het RPE heeft als doelstelling de kwaliteit van dienstverlening te versterken door uit te gaan van gebruikerservaringen.

Onder Projecten leest u meer over onze werkwijze, onderzoeksthema’s en de opbrengsten van ons onderzoek.

Ontdek onze Projecten

Even voorstellen

Onze bestuursleden zijn mensen die vanuit hun eigen ervaringskennis, loopbaan en vrijwilligerswerk actief zijn in beleid en praktijk van zorg en ondersteuning.

Ontdek wat onderzoek naar ervaringen voor uw organisatie kan betekenen …