Impact

Als iemand een verstandelijke beperking of psychische aandoening heeft of krijgt, heeft dit uiteraard impact op de naasten: het eigen gezin, de naaste familie, nauwe vrienden.

Het is volstrekt natuurlijk dat zij betrokken zijn op elkaar, dus zorg hebben voor elkaar en zich bovendien zorgen zullen maken om de ander. Deze betrokkenheid, zorg en zorgen gaan over allerlei aspecten van het leven.

Conclusies:

→ Een aandoening of beperking veroorzaakt druk op ouders / gezin.

→ Cliënten hebben een wisselend eigen netwerk, ervaren overwegend steun.

→ Cliënten willen zelf zoveel mogelijk regie hebben over hun netwerk.

→ Continuïteit van zorg en begeleiding is van groot belang.

→ Verlagen van de indicatie is vaak ook riskant.

→ De geïnterviewde ouders en andere familieleden krijgen zelf weinig tot geen professionele steun bij hun rol als mantelzorger .

Gerelateerde projecten

Privacy Preference Center