Onze projecten

Welkom bij Sport en Cultuur : It takes two to tango

Het Regionaal Platform Ervaringskennis (RPE) heeft van de Gemeente Nijmegen de opdracht gekregen om onder 5 doelgroepen van het VN-verdrag ‘handicap’ onder Nijmeegse inwoners een onderzoek te doen naar de sociale toegankelijkheid van sport- en culturele activiteiten.


0 Reacties1 Minuten

Vervoer: Reed het maar op tijd en kon je maar overal naartoe

In opdracht van het Regionaal Platform Ervaringskennis (RPE) zijn in de tweede helft van 2017 ervaringen van mensen met vervoer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) , Valys, dagbestedingvervoer, openbaar vervoer en Breng flex geïnventariseerd.

Door : Els van der Ploeg


0 Reacties1 Minuten

De rol van het netwerk rond de cliënt in de GGZ

Welke ervaringen hebben cliënten en hun naasten rond de rol van het netwerk bij het opstellen van begeleidingsplannen?

Door : Hans de Jong


0 Reacties1 Minuten

JEUGD: Ervaringen en tips voor signalering en aanpak in het voortgezet onderwijs

In dit onderzoek zijn wij op zoek gegaan naar verhalen van jongeren die hun ervaringen willen delen en bruikbare tips hebben voor de praktijk van zorgteams van scholen en hulpverleners en voor het beleid van WMO- en adviesraden en ambtenaren om de zorg, hulp en ontwikkeling voor jongeren te verbeteren.

Door : Lucy van der Linden, MERK-X advies en projectmanagement


0 Reacties1 Minuten

Thema Jeugd en (jeugd) zorg

“Ik BEN niet het probleem, ik HEB een probleem”

Door : Lucy van der Linden, MERK-X advies en projectmanagement


0 Reacties1 Minuten

Dagbesteding en GGZ

Wat zijn de ervaringen van mensen met een GGZ achtergrond met dagbesteding en welke tips hebben zij? De belangrijkste tip uit de verhalen is de variëteit in dagbestedingsactiviteiten. Er leven veel goede ideeën bij de bezoekers zelf, maar hoe kunnen ze die handen en voeten geven?

Door : Lucy van der Linden, MERK-X advies en projectmanagement


0 Reacties1 Minuten

Meedoen in de samenleving: wat hebben mensen met een licht verstandelijke beperking daarvoor nodig?

Meedoen: wat is dat voor jou? En wat is daarin belangrijk? De meeste mensen met een licht verstandelijke beperking die we spraken willen graag meedoen! Ze willen “net als de rest ” zijn. Werken voor hun geld, een huis hebben, sociale contacten, sporten en hobby’s of andere activiteiten in de vrije tijd. En ook belangrijk is: voor vol aangezien worden en serieus genomen worden.

Door : Antoinette Meys, Zorgbelang Gelderland/Utrecht


0 Reacties1 Minuut

Dagbesteding

Dagbesteding is voor de cliënten die er gebruik van maken een manier om een zinvolle invulling te geven aan hun dag. De dagbesteding biedt structuur, sociale contacten en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling.

Door : Myra van Veenendaal


0 Reacties1 Minuten

Ervaringen van mensen met een complexe hulpvraag

Het doel van dit project is om de ervaringen te horen van mensen met een complexe hulpvraag met de ondersteuning die zij krijgen van gemeenten, maar ook van andere instanties zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. Het gaat met name om ervaringen vanaf 1 januari 2015.

Door : Els van der Ploeg


0 Reacties1 Minuut

Meer informatie over samenwerken met het Regionaal Platform Ervaringskennis?