Waarom ervaringsonderzoek?

Bewustwording en cultuuromslag

We werken altijd met individuele ervaringsverhalen die eerlijk en oprecht zijn. Deze verhalen kunnen bestaande beelden bevestigen, maar leveren vaak ook onverwachte en rake zelfinzichten op.

Deze bewustwording helpt professionals en beleidsmakers meer uit te gaan van het perspectief van de klant.

Empowerment

Het delen van ervaringen geeft mensen een gevoel van zelfvertrouwen en leidt tot meer gelijkwaardigheid.

‘Het gebruik van ervaringskennis geeft mensen de kans op zinvolle wijze bij te dragen aan de samenleving. Dit verhoogt hun gevoel van eigenwaarde en leidt tot wederkerigheid. Het betekent dat zij meer regie kunnen voeren in het omgaan met hun problemen door mee te denken in analyses en oplossingen. Het leidt ook tot een gelijkwaardigere verhouding tussen gever en ontvanger van ervaringskennis.’ (Van Hoorn, 2021)

Verbetering kwaliteit zorg- en hulpverlening

Het perspectief van de gebruiker en hun naasten en mantelzorgers levert belangrijke informatie op voor de dagelijkse praktijk.

Het gebruiken van ervaringskennis draagt daarmee ook bij aan een betere aansluiting van zorg en hulp op de ontvanger.

Benieuwd naar onze werkwijze en de RPE 5 stappen methode?