Advies Dagbesteding

Het advies is tot stand gekomen door het ophalen van ervaringskennis rondom dagbesteding.

Uit de ervaringsverhalen die mensen met ons gedeeld hebben over dagbesteding, kwam naar voren dat er een aantal redenen zijn waarom de dagbesteding belangrijk is in het leven van mensen.

De mate waarin mensen vervolgens de dagbesteding als positief ervaren, hangt samen met de mate waarop invulling wordt gegeven aan datgene wat zij belangrijk vinden in de dagbesteding. 

Wat mensen als negatief ervaren in de dagbesteding is vrijwel één op één het gevolg van de veranderingen en de bezuinigingen in de dagbesteding.

De redenen waarom de dagbesteding van belang is voor mensen. Dit zijn:

→ Veilige plek en structuur in de dag

→ Sociale contacten, begrip en sociale verbanden

→ Persoonlijke ontwikkeling en zelfacceptatie

Gerelateerde projecten

Privacy Preference Center