Van praktisch tot mooie dromen

Het enthousiasme en de motivatie om iets voor elkaar te betekenen is aanwezig maar heeft meer stimulans of ruimte nodig vanuit de zorgorganisaties. ‘Haal eruit wat er in zit!

Op elke locatie is opgemerkt dat ontmoeting, onder de  mensen zijn en structuur in dag-invulling de belangrijkste redenen zijn om naar de dagbestedings-locatie te gaan. De vertellers hebben allemaal wel een keer gezegd “Wat moet ik anders de hele dag doen…”  

Bij alle locaties en activiteiten wordt aangegeven dat de vorm waarin de begeleiding wordt gegeven of aanwezig is een belangrijke factor is van hoe de dagbesteding of activiteit wordt ervaren. Vandaar dat in elk gesprek de vraag is gesteld, wat zou jij graag morgen anders doen, of willen zien. De antwoorden daarop kunt u in het rapport lezen, van praktisch tot mooie dromen …

Gerelateerde projecten

Privacy Preference Center